Projektiranje proizvodnje

Dizajniranje i modeliranje proizvoda, izrada tehničke dokumentacije, proračuna i NC programa vršimo pomoću softverskih paketa

 

·         AUTOCad 2016

·         CREO PARAMETRIC 3.0

·         CIMCO Edit v5.6